Kolej Komuniti

Bilangan & Peratusan Graduan Kolej Komuniti Mengikut Jantina

  JANTINA BIL. GRADUAN PERATUS
  LELAKI 99043 61.80%
  PEREMPUAN 61224 38.20%

Bilangan & Peratusan Graduan Kolej Komuniti Mengikut Tahun BergraduanBilangan Graduan Mengikut Peringkat Pengajian

  PERINGKAT PENGAJIAN BIL. GRADUAN PERATUS
  SIJIL 89667 55.95%
  SIJIL MODULAR KEBANGSAAN (SMK) 69146 43.14%
  DIPLOMA 1454 0.91%