Politeknik

Bilangan & Peratusan Graduan Mengikut Jantina

  JANTINA BIL. GRADUAN PERATUS
  1 0.00 %
  LELAKI (L) 362728 56.56 %
  PEREMPUAN (P) 278585 43.44 %

Bilangan Graduan Mengikut Tahun BergraduanBilangan Graduan Mengikut Peringkat Pengajian

  Ijazah Sarjana Muda : 910 0.13 %
  Diploma Lanjutan : 843 0.12 %
  Diploma : 457299 64.72 %
  Sijil : 179941 25.46 %
  Sijil Khas : 1669 0.24 %
  Sijil LTA : 652 0.11 %

Bilangan Graduan Mengikut InstitusiBilangan Graduan Mengikut Bidang NEC 2019 (Tidak Ternasuk Pra Diploma)
Agihan Mengikut Jantina  BIDANG    LELAKI  PEREMPUAN  JUMLAH 
  Program Umum    0  0  0 
  Pendidikan    0  0  0 
  Sastera dan Kemanusiaan    304  478  782 
  Sains Sosial, Perniagaan & Perundangan    1895  6067  7962 
  Sains, Matematik & Komputer    1373  1751  3124 
  Kejuruteraan, Pembuatan & Pembinaan    10973  5652  16625 
  Pertanian & Veterinar    287  321  608 
  Kesihatan & Kebajikan    0  0  0 
  Perkhidmatan    638  1515  2153