BAHAGIAN PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

HOME > STAFF LOGIN

STAFF LOGIN


USERNAME : TATACARA LOGIN STAFF
Hanya Pegawai-Pegawai Di BPN dan Pegawai Peperiksaan Politeknik sahaja yang diberi laluan untuk akses sistem BPN.
PASSWORD :
Sekiranya terdapat sebarang masalah atau kesukaran untuk mengakses, bolehlah berhubung terus Pegawai di BPN melalui talian 03-88909189 atau emailkan ke erizman@mohe.gov.my.