MUAT TURUN

APLIKASI ANDROID


ARAHAN-ARAHAN


1 ARAHAN EXAM DEGREE EDISI 2 2020
2 Arahan-Arahan Peperiksaan Dan Kaedah Penilaian (Diploma) Edisi 6 Jun 2019
3 Arahan-Arahan Peperiksaan Dan Kaedah Penilaian (Sarjana Muda) Edisi 1, 2016
4 Arahan-Arahan Peperiksaan Dan Kaedah Penilaian Pra Diploma Politeknik
5 BPN-Polytechnic Examination & Assessment Rules and Regulation (Diploma)

GARIS PANDUAN


1 BD - Akta Instititusi-Institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976- AKTA 174
2 BIPD - Buku Panduan Projek Pelajar (Diploma) - Edisi 2016
3 BIPD - Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi
4 BIPD - Garis Panduan Menjalani Latihan Industri Luar Negara
5 BIPD - Garis PanduanPengurusan dan Keadah Penilaian Latihan Industri Politeknik KPT - Edisi 2013
6 BK - Garis Panduan Pindahan Kredit & Pengecualian Kursus Program Pengajian Politeknik 2013
7 BK - KOMPILASI PANDUAN PEMBANGUNAN HASIL PEMBELAJARAN 2019
8 BK - Manual Pembangunan Kurikulum Politeknik
9 BPN - Dasar Dan Prinsip Pentaksiran Pengajian Politeknik
10 BPN - Garis Panduan Moderasi Pemeriksaan Skrip Jawapan
11 BPN - GARIS PANDUAN PANEL PENILAI LUAR PINDAAN 2017
12 BPN - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN FA EDISI 2018
13 BPN - Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Kerja Kursus
14 BPN - Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Khas
15 BPN - Garis Panduan Pelantikan Panel Penilai Luar Item Peperiksaan Politeknik
16 BPN - Garis Panduan Pengurusan Bank Item Dan Peraturan Pemarkahan Politeknik
17 BPN - Garis Panduan Pengurusan Keselamatan Peperiksaan Politeknik
18 BPN - Kit Peperiksaan Politeknik
19 BPN - Modul Analisis Item Politeknik, KPM Edisi 2013
20 BPN - Panduan Dan Kaedah Penganugerahan Sijil Kepada Pelajar Gagal Dan Diberhentikan Program Diploma Politeknik Edisi 1 2015
21 BPN - PANDUAN RUBRIK KPT
22 BPN- Garis Panduan Pengurusan dan Pelaksanaan Peperiksaaan Akhir/Penilaian Akhir dengan Kaedah Penilaian Alternatif Politeknik dan Kolej Komuniti Sesi 1 : 2021/2022
23 FAQs - Pengurusan dan Pelaksanaan Peperiksaaan Akhir/Penilaian Akhir dengan Kaedah Penilaian Alternatif Politeknik dan Kolej Komuniti Sesi 1 : 2021/2022
24 GARIS PANDUAN PENYELARASAN SIJIL DAN TRANSKRIP AKADEMIK POLITEKNIK EDISI JUN 2020 update
25 STANDARD KAEDAH PENGOPERASIAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN EDISI 1, 2019